16,140 view

24.11.2014

«Տնտեսաիրավական վերլուծությունների կենտրոն» ՀԿ-ում «Ուժեղացնել քաղաքացիական ՀԿ-ների կարողությունները` ուղղված Օրհուսի կոնվենցիայի մարտահրավերների իրականացմանը» ծրագրի մասնակիցների վերապատրաստման նիստի մասին Արձանագրություն N3