31,359 view

29.08.2014

Թուխմանուկի 3-րդ պոչամբարի բացասական եզրակացության մասին, որը դարձավ դրական` բնապահպանության նախարարության ջանքերով