22,737 view

13.05.2014

Անկախ Հայաստանի նախարարությունները բացարձակապես տեղյակ չեն «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ Օրենքի 15-րդ հոդվածի մասին

/ Պատասխան/29.05.2014