45,000 view

26.05.2014

«Օրենքի միտումնավոր խախտում, թե՞՝ չիմացություն»: Նորից հարցում Թուխմանուկի երրորդ պոչամբարի մասնագիտական եզրակացության հարցով
Էկոդաշինքի արձագանքը «Էկոլոգիական իրավունք» բնապահպանական ՀԿ Բնապահպանության նախարարին նախկինում կատարած համապատասխան հարցմանն ի պատասխան