6,101 view

15.12.2016


Փորձագիտական զեկույց Ալավերդի համայնքի 2017թ-ի բյուջեի նախագծի կազմման ընթացքի մասին. դրա բնապահպանական մասում հանրության առաջարկությունների ներառման և Օրհուս կենտրոնի համակարգողի կողմից հանրության մասնակցության խթանման այլ գործողությունների մասին