5,899 view

01.12.2016

Փորձագիտական կարծիք Եղվարդի ոռոգման համակարգի բարելավման ծրագրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ