13,880 view

20.03.2015

Ամուլսարի հանքարդյունաբերական նախագծի երկրաբանական թերությունները և դրանց համատեղելիությունը «պատասխանատու հանքարդյունաբերության» մոդելին