702 view

26.01.2015

2015 թ. հունվարի 27-ին, ժամը 12:00-ին Կապանի Օրհուս կենտրոնում կկայանա հանրային լսում «Բլեքստերս Էներջի Արմենիա» ՍՊԸ-ի՝ ՀՀ 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ պայմանական տարածքներում նավթի և գազի երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ:

Կից նյութեր.
Գրություններ ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն` թիվ ԵՀՈՒԱ-29/002 նավթի և գազի երկրաբանական ուսումնասիրությունների արտոնագրի ժամկետը ևս 2 տարով երկարացնելու վերաբերյալ
17.10.2014թ.   18.11.2014թ.

Շրջակա միջավայրի, առողջության և անվտանգության պահպանման քաղաքականությունը

Կոորդինատներ

Արփա գետի վերին հոսանքի սխեմատիկ երկրաբանական քարտեզ

Երկրաբանական ուսումնասիրությունները շարունակելու հիմնավորում և երկարաձգման ժամանակահատված

ՀՀ 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ պայմանական տարածքներում նավթի և գազի երկրաբանական հետախուզման աշխատանքների աշխատանքային ծրագիր (փոփոխված)

ՀՀ 4-րդ և 5-րդ պայմանական տարածքներում նավթի և գազի երկրաբանահետախուզման ընթացքում ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների կատարման նախագիծ

Ոչ հեռանկարային պայմանական տարածքների հրաժարում

Սևանի ավազանի սխեմատիկ երկրաբանական քարտեզ