8,397 view

18.12.2014

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թուխմանուկի ոսկու հանքավայրի շահագործման պայմանագրային խախտումների և դրանց հետ կապված որոշ փաստաթղթերի վերլուծություն