8,119 view

09.12.2014

Բազելի նախարարների խորհրդի ԱՌՆ վերաբերյալ որոշումը հղում է անում Շրջակա միջավայր և անվտանգություն նախաձեռնությանն, ինչպես նաև Օրհուս կենտրոններին և հրդեհների կառավարմանը