662 view

14.11.2014

«Խազեր» ՀԿ-ի կողմից իրականացվում է «Քաղաքացիական հասարակության էկոլոգիական իրազեկության բարձրացումը Հայաստանի մարզերում» ծրագիրը, մանրամասն՝