8,435 view

12.11.2014

Օրհուսի կոնվենցիայի համապատասխանության կոմիտեի V/9 ա որոշումը՝ Հայաստանի կողմից Օրհուսի կոնվենցիայով ստանձնած իր պարտավորությունները կատարելու մասին