34,215 view

26.08.2014

Թուխմանուկի հարստացուցիչ ֆաբրիկայի նոր պոչամբարի լրամշակված բնապահպանական մասի վերաբերյալ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական եզրակացություն