ՔԳԱՇՄ 2009-Երրորդ փուլ

1,808 view

Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպություն “ԵԱՀԿ” Քաղաքացիական գործողություններ հանուն անվտանգության և շրջակա միջավայրի (ՔԳԱՇՄ)Փոքր դրամաշնորհային ծրագրիր-2009թ.
Երրորդ փուլում իրականացված ծրագրեր