32,539 view

07.07.2014

Վերլուծություն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին» ՀՀ Օրենքում և «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության և փորձաքննության մասին» օրենքի նախագծում ՇՄԱԳ գործընթացին հասարակական մասնակցության վերաբերյալ դրույթների