34,276 view

19.06.2014

Հրազդանի հանրության անհանգստությունը՝ կապված քաղաքի տարածքում գտնվող երկաթահանքի շահագործման գործընթացի հետ, չի մարել

Առողջ Հրազդան խումբ քաղաքացիական նախաձեռնությունը հարցում է արել ԲՆ-ին՝ տեղեկանալու հանքի շահագործման նոր նախագծի ՇՄԱԳ-ի փորձագիտական եզրակացության մասին, ինչպես նաև Կոտայքի մարզպետարան՝ գործընթացի մասին տեղեկություններ ձեռքբերելու և տեղեկանալու համար մարզպետարանի դիրքորոշմանը