38,677 view

21.06.2014

Օրհուսի Կոնվենցիայի Համապատասխանության Կոմիտեի Հայաստանի վերաբերյալ III/6b որոշման նախագծի շուրջ հայաստանյան ՀԿ-ների առարկություններն ու դիտողությունները