Իջևան

3,445 view

Իջևանի Բնապահպանական տեղեկատվության հասարակական՝ Օրհուս կենտրոնը հիմնադրվել է 2005թ. հոկտեմբեր ամսին ՀՀ բնապահպանության նախարարության, ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի և Տավուշի մարզպետարանի միջև ստորագրված Փոխըմբռնման հուշագրի համաձայն:Կենտրոնը աջակցում է Տավուշի մարզում հասարակության համար բնապահպանական տեղեկատվության առավել մատչելի դարձնելուն և այդ ոլորտում որոշումների կայացմանը հասարակության մասնակցության խթանմանն ու արդարադատության մատչելիությանը, ինչպես նաև նպաստում է բնապահպանական հարցերում հասարակության համար թափանցիկ միջավայրի ստեղծմանը:
Կենտրոնի կոնտակտները.

 

Կենտրոնի ղեկավար՝

 

Կենտրոնի հասցե՝ Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Ուսանողական փ.3

 

Հեռ.`

 

Email:
info_ijevan@aarhus.am