Գյումրի

4,423 view

Գյումրու Բնապահպանական տեղեկատվության հասարակական՝ Օրհուս կենտրոնը ստեղծվել է 2007թ. մայիս ամսին ՀՀ բնապահպանության նախարարության, ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի և ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի միջև ստորագրված Փոխըմբռնման հուշագրի հիման վրա: Այն աջակցում է Շիրակի մարզում հասարակության համար բնապահպանական տեղեկատվությունը առավել մատչելի դարձնելուն և այդ ոլորտում որոշումների կայացման գործընթացին հասարակության մասնակցության խթանմանը: Կենտրոնը նպաստում է նաև բնապահպանական հարցերում հասարակության համար թա
փանցիկ միջավայրի ստեղծմանը, ինչպես նաև երկրի ընդհանուր ժողովրդավարեցմանն ու թափանցիկ կառավարման գործընթացին:

Կենտրոնի կոնտակտները.