33,415 view

 

ՕՐՀՈՒՍ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ 2013Թ. ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՕՐՀՈՒՍ ԿԵՆՏՐՈՆ

24.07.2013 Հարցում և հարցման պատասխան ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն Հայաստանի աղբավայրերի վերաբերյալ

24.07.2013 Հարցում և պատասխան Երևանի քաղաքապետարան Երևանի աղբավայրերի վերաբերյալ

23.07.2013 Հարցում և պատասխան ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն քաղաքի վարչական տարածքում շահագործվող հանքավայրերի վերաբերյալ. լրացում

16.07.2013 Հարցում և պատասխան «Երևան ջուր» ՓԲԸ-ին Հրազդանի կիրճում գործող օբյեկտներ ունեցող իրավաբանական անձանց հետ ունեցած պայմանագրերի վերաբերյալ

12.07.2013 Հարցում և պատասխան Երևանի քաղաքապետարան Հրազդան գետը լցվող արտադրական և կոմունալ-կենցաղային հոսքաջրերի վերաբերյալ

03.07.2013 Հարցում և պատասխան ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն քաղաքի վարչական տարածքում շահագործվող հանքավայրերի վերաբերյալ

ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ ՕՐՀՈՒՍ ԿԵՆՏՐՈՆ

15.05.2013Ալավերդու Օրհուս կենտրոնի առաջարկների 65%-ը ներառվել են համայնքային զարգացման քառամյա ծրագրում(ներառված առաջարկներն ընդգծված են)

ԱՊԱՐԱՆԻ ՕՐՀՈՒՍ ԿԵՆՏՐՈՆ

05.03.14 Հարցում և պատասխան ՀՀ ՀԾԿՀ-ին Արագածոտնի մարզի Կարբի և Օհանավան համայնքների տարածքում կառուցվող ՀԷԿ-ի վերաբերյալ

22.05.13 Հարցում, պատասխան (կից փաստաթղթեր) ուղղված ԲՆ-ին Թուխմանուկի ոսկու հարստացուցիչ ֆաբրիկայի նոր պոչամբարի նախագծի ՇՄԱԳ բացասական եզրակացության մասին

ԱՐԱՐԱՏԻ ՕՐՀՈՒՍ ԿԵՆՏՐՈՆ

01.11.2013 Հարցում և պատասխան ԲՆ-ին Արարատի մարզի արդյունաբերական ձեռնարկությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների և ազդակիր համայնքների վերաբերյալ

ԳԱՎԱՌԻ ՕՐՀՈՒՍ ԿԵՆՏՐՈՆ

26.12.2013 Հարցում և պատասխան ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետին՝ ոռոգման նպատակով Սևանա լճից ջրբացթողումների տարեկան ծավալը 240 մլն խմ դարձնելու նախագծի վերաբերյալ մարզպետարանի դիրքորոշման մասին

11.12.2013 Հարցում և պատասխան ՀՀ ԲՆ՝ Կարճաղբյուր համայնքի ձկնային տնտեսություններում խեցգետինների համատարած անկման լուրի հավաստիության վերաբերյալ

19.11.2013 Հարցում և պատասխան ՀՀ Ջրային պետական կոմիտեի նախագահին, թե իրականությանը համապատասխանո՞ւմ է, արդյոք, Սևանա լճից ոռոգման նպատակով ջրբացթողումների տարեկան ծավալը 170մլն-ից 240 մլն խմ դարձնելու առաջարկի մասին լուրը

30.10.2013 Նամակ և պատասխան ՀՀ ԲՆ-ին Լիճքի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի վերաբերյալ կազմակերպվելիք քննարկման մասին

04.11.2013 Հարցում և պատասխան ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարին՝ Լիճքի ածխաթթվային հանքային ջրերի հանքավայրի թիվ 4p հորատանցքի ընդերքօգտագործման թույլտվության մասին

19.09.2013 Հարցում և պատասխան Լիճք համայնքի ղեկավարին հանքային ջրի աղբյուրի տարածքի օտարման վերաբերյալ

17.09.2013 Հարցում և պատասխան ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը փայտանյութի իրացման նվազագույն գների վերանայման մասին 13.05.04թ.-ի N97 հրամանի պատճենը տրամադրելու վերաբերյալ

17.09.2013 Հարցում և պատասխան ՀՀ ԲՆ-ին նախարարին կից կոլեգիայի 14.10.09թ. Կ4/1 որոշման վերաբերյալ /ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքներից կուտակված անտառանյութի բացթողման նվազագույն գները սահմանելու մասին

12.08.2013 Հարցում և պատասխան ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ աշխատակազմի Գեղարքունիքի մարզային ստորաբաժանում Լիճք համայնքում տեղակայված բնական հանքային ջրի աղբյուրի տարածքի վերաբերյալ

09.08.2013 Հարցում և պատասխան Լիճք համայնքի ղեկավարին «Տեխնոման» ՍՊԸ կողմից համայնքում անցկացրած Լիճքի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի ՇՄԱԳ նախագծի հասարակական լսումների վերաբերյալ

08.08.2013 Հարցում և պատասխան ՀՀ ԲՆ-ին «Տեխնոման» ՍՊԸ կողմից ներկայացված Լիճքի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի ՇՄԱԳ նախագծի վերաբերյալ

17.07.2013 Հարցում և պատասխան ՀՀ ԲՆ աշխատակազմի ղեկավարին Սևանա լճի բարձրացման հետևանքով ջրածածկ անտառներից մաքրված տարածքներից ստացված փայտանյութի վերաբերյալ տեղեկատվություն չտրամադրելու վերաբերյալ

26.06.2013 Հարցում և պատասխան ՀՀ ԲՆ-ին Սևանա լճի բարձրացման հետևանքով ջրածածկ անտառներից մաքրված տարածքներից ստացված փայտանյութի վերաբերյալ

26.06.2013 Հարցում և պատասխան ՀՀ ԲՆ-ին ՀՀ բնության հուշարձանների 2009-2012թթ. հաստատված ցանկի համալրման և դրա հետ կապված փոփոխությունների վերաբերյալ

18.06.2013 Հարցում և պատասխան ՀՀ ԲՆ-ին «Հիդրո Կորպորացիա» ՓԲԸ-ին տրված ջրօգտագործման թույլտվության վերաբերյալ

18.06.2013 Հարցում ՀՀ ԲՆ-ին ՀՀ բնության հուշարձանների 2009-2012թթ. հաստատված ցանկի համալրման և դրա հետ կապված փոփոխությունների վերաբերյալ

05.06.2013 Հարցում և պատասխան Արգիճի գետում բնակվող և ՀՀ ԿԳ-ում գրանցված ձկնատեսակների մասին

04.06.2013 2013թ.Հարցում և պատասխան Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման և վերարտադրման համար նախատեսված և իրականացվող միջոցառումների մասին

03.06.2013 Հարցում և պատասխան ՀՀ ԲՆ Շորժայի և Սոթքի հանքավայրերի վերաբերյալ/ Պատասխանը` «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ից

03.06.2013 Հարցում և պատասխան Սևան ԱՊ-ի տնօրենին «Էմի ֆրութ» ՍՊԸ-ի գործունեության վերաբերյալ

03.06.2013 Հարցում և պատասխան ՀՀ ԲՆ «Էմի ֆրութ» ՍՊԸ-ի գործունեության վերաբերյալ

03.06.2013 Հարցում և պատասխան ՀՀ ԲՆ 2013 թ.ին Սևանա լճից ջրառի ծավալի վերաբերյալ

23.05.2013 Որ համայնքներում են տեղի ունեցել հասարակական լումներ Արգիճի ՓՀԷԿ-ի կառուցման նախագծի վերաբերյալ. Մադինա

23.05.2013 Տրվել է, արդյոք, շինարարական թույլտվություն Արգիճի ՓՀԷԿ-ի կառուցման համար. Ն.Գետաշեն/Հարցում և պատասխան/

23.05.2013 Թե ինչքան հողատարածք է տրամադրել Վերին Գետաշեն համայնքը Արգիճի ՓՀԷԿ-ի կառուցման համար

21.05.2013 Առաջարկ և պատասխան Գեղարքունիքի մարզպետին հունիսի 5-ը մարզում հայտարարել համամարզային շաբաթօրյակ

13.05.2013 Հարցում և պատասխան ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարին «Գետիկ Մայնինգ Քոմփանի» ՍՊԸ –ի կողմից ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գետիկ գետի ավազանի երկրաբանահետախուզական աշխատանքների վերաբերյալ

30.04.2013Հարցում 2012թ-ին Գեղարքունիքի մարզում արձանագրված սիբիրախտ հիվանդության վերաբերյալ

29.04.2013 Հարցում և պատասխան «Էմի ֆրութ» ՍՊԸ Սևանա լճում կառուցած ձկնաբուծարանի հետևանքների վերաբերյալ

29.04.2013 Հարցում, պատասխան և կից նյութեր՝ ՀՀ ԲՆ-ին Սևանա լճի ջրի մակարդակի բարձրացման հետևանքով ջրածածկ եղած տարածքների մաքրման վերաբերյալ

02.04.2013 Հարցում և պատասխան Գեղարքունիքի մարզպետին մարզում աղբահանության խնդիրների վերաբերյալ

26.03.2013 Հարցում ՀՀ ԲՆ-ին Արգիճի ՓՀԷԿ-ի կառուցման վերաբերյալ

ԳՅՈՒՄՐՈՒԻ ՕՐՀՈՒՍ ԿԵՆՏՐՈՆ

26.07.2013 Գրություն և պատասխան ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն՝ Գյումրիում առկա քաղաքաշինական մի շարք հերցերի վերաբերյալ եզրակացություն տալու և լուծման ուղիներ առաջարկելու խնդրանքով

25.06.2013 Գրություն և պատասխան Գյումրի համայնքի ղեկավարի տեղակալին՝ ապրիլի 26-ի No Ե-004/13 տեղեկատվության ստացման հարցմանը օրենքով նախատեսված ժամկետից ուշ և անբավարար պատասխան տալու վերաբերյալ

08.05.2013 Հարցում և պատասխան ԲՆ բնապահպանական պետական տեսչության Շիրակի ՏԲ ծառահատումների փաստի առնչությամբ

L5 29.04.2013 Հարցում և պատասխան Գյումրու քաղաքապետին Գյումրի համայնքի 2013-2016թթ. քառամյա զարգացման ծրագրի վերաբերյալ հասարակության առաջարկները հաշվի չառնելու պատճառների մասին

26.04.2013 Հարցում և պատասխան Շիրակի մարզպետին և Գյումրու քաղաքապետին Շիրակացի փողոցը Գյումրի քաղաքի պատմական կենտրոնի գոտիավորման նախագծի պահանջներին համապատասխանեցնելու վերաբերյալ

26.04.2013 Դիմում և պատասխան Գյումրու քաղաքապետին՝ առաջարկվող հարցերը քաղաքաշինական խորհրդի առաջիկա նիստին քննարկելու և հանրությանը մասնակցելու հնարավորություն տալու վերաբերյալ

26.04.2013 Հարցում և պատասխան Գյումրու քաղաքապետին Արագած ճեմափողոցի և 5 տարբեր հասցեներում գտնվող շենքերի ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքների և հիմնանորոգման նախագծային փաստաթղթերի պատճենների ձեռքբերման վերաբերյալ

04.02.2013 Դիմում և պատասխան Գյումրու քաղաքապետին համայնքի տարածքի էկոլոգաերկրաքիմիական հետազոտությունների անցկացման անհրաժեշտության մասին

04.02.2013 Հարցում և պատասխան՝ ԲՆ Բնապահպանական պետական տեսչությանը Գյումրու Արագած Ճեմափողոցում գտնվող ծառի կեղևահանման դեպքի առնչությամբ ձեռնարկված գործողությունների մասին

ԳՈՐԻՍԻ ՕՐՀՈՒՍ ԿԵՆՏՐՈՆ

16.07.2013 Հարցում և պատասխան՝ ՀՀ ԲՆ-ին Մարջանի ոսկու-բազմամետաղային հանքի նախագծի փորձաքննության վերաբերյալ

ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՕՐՀՈՒՍ ԿԵՆՏՐՈՆ

03.10.2013 Հարցում և պատասխան՝ ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքային համայնքի ղեկավարին Դիլիջան համայնքի գլխավոր հատակագծով նախատեսված կանաչ տարածքների վերաբերյալ

27.09.2013 Հանրության առաջարկները Դիլիջանի 2014թ. համայնքային բյուջեի վերաբերյալ

10.07.2013 Հարցում և պատասխան՝ ՀՀ ԱՆ ՀՀՏ-ի Տավուշի մարզային տեսչություն Դիլիջան քաղաքի խմելու ջրի որակի վերաբերյալ

28.03.2013 Առաջարկ և պատասխան՝ ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքային համայնքի ղեկավարին Թախտա թաղամասի աղբահանության վերաբերյալ

ԵՂԵԳՆԱՁՈՐԻ ՕՐՀՈՒՍ ԿԵՆՏՐՈՆ

30.09.2013 Հարցում և պատասխան՝ ՀՀ ԲՆ-ին Վայոց ձորում գործող ՀԷԿ-երում անցկացված ստուգումների վերաբերյալ

30.09.2013 Հարցում և պատասխան՝ ՀՀ ԷԲՊՆ-ին Վայոց Ձորի Վայոց ձորի ՀԷԿ-երի արտադրած էլ.էներգիայի ծավալների ու սակագների վերաբերյալ

16.08.2013 Հարցում և պատասխան՝ ՀՀ ԱՎԾ Վայոց Ձորի մարզային գործակալություն մարզում գրանցված հիվանդությունների և մահվան ցուցանիշների վերաբերյալ

06.08.2013 Հարցում և պատասխան՝ ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին Վայոց Ձորի մարզում շահագործվող ՓՀԷԿ-երի վերաբերյալ

06.08.2013 Հարցում և պատասխան՝ Վայոց Ձորի մարզպետին մարզում իրականացվող հանքարդյունաբերության հետևանքների վերաբերյալ

13.06.2013 Հարցում ՀՀ ԲՆ-ին «Վայք Գոլդ» ՍՊԸ-ի կողմից Ազատեկի բազմամետաղային հանքի շահագործման ընթացիկ աշխատանքների վերաբերյալ

ԵՂՎԱՐԴԻ ՕՐՀՈՒՍ ԿԵՆՏՐՈՆ

18.06.2013 Հարցում և պատասխան՝ ՀՀ ԲՆ-ին Կոտայքի մարզի բնության հուշարձանների 2009-2012թթ. հաստատված ցանկի համալրման և դրա հետ կապված փոփոխությունների վերաբերյալ

18.05.2013 Հարցում «ԵՐԵՎԱՆ ՋՈՒՐ» ՓԲԸ-ին ք. Եղվարդում ջրատար խողովակների վթարի վերաբերյալ

25.03.2013 Հարցում և պատասխան՝ ՀՀ ԲՆ -ին Կոտայքի մարզի Բուժականի անտառահատումների վերաբերյալ

25.03.2013 Հարցում և պատասխան՝ ՀՀ ԳՆ -ին Կոտայքի մարզի Բուժականի անտառահատումների վերաբերյալ

ԻՋԵՎԱՆԻ ՕՐՀՈՒՍ ԿԵՆՏՐՈՆ

26.06.2013 Հարցում և պատասխան՝ ՀՀ ԱՆ Հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության Տավուշի մարզային ՓԿ ՊՈԱԿ-ին՝ Տավուշի մարզի խմելու ջրի որակի և բաղադրության լաբորատոր հետազոտության արդյունքների վերաբերյալ

ԿԱՊԱՆԻ ՕՐՀՈՒՍ ԿԵՆՏՐՈՆ

18.04.2013 Հարցում և պատասխան՝ ՀՀ ԲՆ -ին Մեղրու տարածաշրջանում գործող հանքավայրերի վերաբերյալ

30.04.2013 Հարցում և պատասխան՝ ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն Մեղրու տարածաշրջանում գործող հանքավայրերի վերաբերյալ

ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՕՐՀՈՒՍ ԿԵՆՏՐՈՆ

Հարցում և պատասխան՝ ՀՀ ԲՆ-ին «Մեղրաձոր Գոլդ» ՍՊը-ի կողմից ներկայացված նախագծային փաստաթղթերի վերաբերյալ

ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՕՐՀՈՒՍ ԿԵՆՏՐՈՆ

09.07.2013 Հարցում Լոռու մարզպետին Ստեփանավանի Արմանիսի թաղամասի դպրոցի բակում հանքաթափոնների վերաբերյալ

Հարցում Լոռու մարզպետին Մեծավանի ջրամբարի ջրի բացթողումների վերաբերյալ

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՕՐՀՈՒՍ ԿԵՆՏՐՈՆ