Միջազգային

4,164 view

Միջազգային կազմակերպություններ

Կանադայի Միջազգային Զարգացման Գործակալություն
www.international.gc.ca

Վայրի ֆլորայի եւ ֆաունայի վտանգված տեսակների միջազգային առեւտրի Կոնվենցիա
www.cites.org

Համընդհանուր էկոլոգիական ֆոնդ
www.gefweb.org

Էկոլոգիական օնլայն հանդիպումների լուսաբանում
www.iisd.ca

Տնտեսական Համագործակցության և Զարգացման Կազմակերպություն
www.oecd.org

Եվրոպայի Անվտանգության և Համագործակցության Կազմակերպություն
www.osce.org

Վայրի բնության միջազգային ֆոնդ
www.panda.org

Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամ
www.thegef.org

ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիր, Հայաստան
www.undp.am

ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիր
www.undp.org

ՄԱԿ-ի Եվրոպայի Տնտեսական Հանձնաժողով
www.unece.org

ՄԱԿ-ի Շրջակա Միջավայրի Պահպանության Ծրագիր
www.unep.org

Ասիայի Խաղաղ-օվկիանոսյան տարածաշրջանի տնտեսական եւ սոցիալական հանձնաժողով
www.unescap.org

ՄԱԿ-ի Արդյունաբերության Զարգացման Կազմակերպություն
www.unido.org

ԱՄՆ-ի Միջազգային Զարգացման Գործակալություն
www.usaid.am

ԱՄՆ երկրաբանական ծառայություն
www.usgs.gov

Համաշխարհային Առողջապահական Կազմակերպություն
www.who.org

Համաշխարհային Օդերևութաբանության Կազմակերպություն
www.wmo.ch

Համաշխարհային Բանկ
www.worldbank.org