Կենտրոնի գործունեությունը

2,854 view
  • Ֆիոլետովոյի հանքի շահագործման կասեցում/Ստեփանավանի Օրհուս կենտրոնի 2016թ. գործունեության հոկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն
  • Ստեփանավանի Օրհուս կենտրոնի 2015թ. գործունեության տարեկան հաշվետվություն
  • Ստեփանավանի Օրհուս կենտրոնի 2015թ. գործունեության տարեկան վիճակագրական հաշվետվություն
  • Ստեփանավանի Օրհուս կենտրոնի 2015թ. գործունեության կիսամյակային վիճակագրական հաշվետվություն
  • Ստեփանավանի Օրհուս կենտրոնի 2014թ. գործունեության տարեկան բովանդակային հաշվետվություն
  • Ստեփանավանի Օրհուս կենտրոնի 2014թ. գործունեության տարեկան ամփոփ հաշվետվություն/շնորհանդես/
  • Ստեփանավանի Օրհուս կենտրոնի 2013թ. գործունեության տարեկան ամփոփ հաշվետվություն/շնորհանդես/
  • Ստեփանավանի Օրհուս կենտրոնի 2013թ. գործունեության տարեկան վիճակագրական հաշվետվություն