Հայտարարություններ

3,089 view

22-07-2015

Օգոստոսի 4-ին ժամը 12.03-ին տեղի կունենան Բորբորթի դիաբազային պորֆիրիտների հանքերևակման հարավ-արևելյան տեղամասում օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության հայտի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հանրային քննարկումներ

02-06-2014

Հունիսի 5-ին, ժ. 12:00 Վանաձորի Օրհուս կենտրոնում տեղի կունենա միջոցառում, որի ընթացքում մանրամասն տեղեկատվություն կտրվի աղետների ռիսկերի նվազեցման, կլիմայի փոփոխությանը հարմարվելու, կենսաբազմազանության և դրանց փոխադարձ կապի մասին: Միջոցառման մասնակիցները հնարավորություն կունենան մասնակցել մրցույթի, որի հաղթողը 10 օր կանցկացնի Վրաստանի Բուլաչաուրի ուսումնական կենտրոնում: