Կենտրոնի գործունեությունը

2,790 view
  • Վանաձորի Օրհուս կենտրոնի 2016թ. դեկտեմբեր ամսվա գործունեության հաշվետվություն
  • Վանաձորի Օրհուս կենտրոնի 2016թ. նոյեմբեր ամսվա գործունեության հաշվետվություն
  • Վանաձորի Օրհուս կենտրոնի 2016թ. առաջին կիսամյակի գործունեության հաշվետվություն
  • Վանաձորի Օրհուս կենտրոնի 2016թ. սեպտեմբեր ամսվա գործունեության հաշվետվություն
  • Վանաձորի Օրհուս կենտրոնի 2015թ. գործունեության տարեկան հաշվետվություն
  • Վանաձորի Օրհուս կենտրոնի 2015թ. գործունեության տարեկան վիճակագրական հաշվետվություն
  • Վանաձորի Օրհուս կենտրոնի 2015թ. գործունեության կիսամյակային վիճակագրական հաշվետվություն
  • Վանաձորի Օրհուս կենտրոնի 2014թ. գործունեության տարեկան բովանդակային հաշվետվություն
  • Վանաձորի Օրհուս կենտրոնի 2014թ. գործունեության տարեկան ամփոփ հաշվետվություն/Շնորհանդես
  • Վանաձորի Օրհուս կենտրոնի 2013թ. գործունեության տարեկան բովանդակային հաշվետվություն