Փորձագետի անկյուն

162,115 view

04-09-2018

ԷԿՈ-ՓՈՐՁԱՔՆՆՈւԹՅՈւՆ ԱՌԱՆՑ ՈՐՈԳԱՅԹՆԵՐԻ

25-04-2018

ՉԵՌՆՈԲԻԼԻ ԱՀԱԶԱՆԳԸ

16-04-2018

Երևան քաղաքի խաղահրապարակների էկոլոգիական վիճակի ուսումնասիրության արդյունքներ

18-12-2017

Բազմամյա թունավոր կյանք

04-12-2017

Լոռու մարզի Ալավերդի, Ախթալա և Թումանյան խոշորոցված համայնքների համացանցային պաշտոնական կայքերի մոնիտորինգի արդյունքներ

04-12-2017

Ապարան խոշորացված համայնքի համացանցային պաշտոնական կայքում շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության առկայության ուսումնասիրության արդյունքներ

29-11-2017

Տավուշի մարզի Դիլիջան խոշորոցված համայնքի համացանցային պաշտոնական կայքի ուսումնասիրության արդյունքներ

09-11-2017

Վերջին երկու տարվա ընթացքում ի՞նչ քայլեր են ձեռնարկվել և ի՞նչ քայլեր են նախատեսված ՀՀ կողմից Աղտոտիչների արտանետման և տեղափոխման ռեգիստրի մասին (ԱԱՏՌ)արձանագրության վավերացման ուղղությամբ

20-11-2017 Պատասխան

09-11-2017

ՀՀ կողմից Օրհուսի կոնվենցիայի ԳՁՕ վերաբերյալ Ուղղումը վավերացնելու վերաբերյալ «Հանրային իրազեկման և մոնիտորինգի կենտրոն» ՀԿ հարցումը Բնապահպանության նախարարությանը

20-11-2017 Պատասխան

13-11-2017

Կախարդական փայտիկ, թե՞ փաստի տրամաբանություն

06-11-2017

Ա Ն Տ Ա Ռ Ը Ո Տ Ք Ի Վ Ր Ա

24-02-2017

Օրհուսի կոնվենցիայի և ՀՀ օրենսդրության խախտումները

06-02-2017

Օրհուսի ու Էսպոյի Կոնվենցիաները և ՀՀ ընդերքօգտագործման օրենսդրությունը, բացեր և առաջարկվող փոփոխություններ

28-12-2016

Փորձագիտական զեկույց Ալավերդի համայնքի սոցիալ – տնտեսական զարգացման հնգամյա ռազմավարական ծրագրի նախագծի կազմման ու քննարկման ընթացքի վերաբերյալ

22-12-2016

Օրհուսի կոնվենցիայի դրույթների կիրառումը տեղական մակարդակում, Դիլիջան համայնքի բնապահպանական հարցեր և դրանց լուծմանն ուղղված գործողությունների ներառումը Դիլիջան համայնքի զարգացման ծրագրում փորձագիտական աշխատանք

19-12-2016

Կարծիք ՀՀ Ամուլսարի ոսկեբեր քվարցիտների հանքավայրի արդյունահանման նախագծային փաստաթղթերի ու ՇՄԱԳ-ի մասին

19-12-2016

Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության և փաստաթղթերի վերլուծություն

19-12-2016

ՀՀ Սյունիքի մարզի Լիճքի պղնձի հանքավայրի շահագործման Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության վերլուծություն

19-12-2016

ՀՀ Սյունիքի մարզի Լիճքվազ-Թեյի ոսկու հանքավայրի շահագործման Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության վերլուծություն

19-12-2016

ՀՀ Լիճքի բազմամետաղային հանքային դաշտի երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերլուծություն

19-12-2016

Արջուտի ոսկու հանքավայրի շահագործման աշխատանքային նախագծի Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության վերլուծություն

19-12-2016

ՀՀ Լոռու մարզի Արջուտ համայնքի տարածքում նախատեսվող ոսկու հանքաքարի վերամշակման ֆաբրիկայի կառուցման և շահագործման «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման» հաշվետվության վերլուծություն

19-12-2016

Քաջարանի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի պաշարների արդյունահանման նախագծի փոփոխության Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության վերլուծություն

19-12-2016

Սոթքի ոսկու հանքավայրի շահագործման աշխատանքային նախագծի Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության վերլուծություն

19-12-2016

Փորձագիտական զեկույց Ապարան համայնքի բնապահպանական խնդիրների և շրջակա միջավայրի պահպանության վերաբերյալ

15-12-2016

Երկկողմ հաղորդակցությունը ՏԻՄ-հասարակություն կապի արդյունավետ մոդել

15-12-2016

Փորձագիտական զեկույց Ալավերդի համայնքի 2017թ-ի բյուջեի նախագծի կազմման ընթացքի մասին. դրա բնապահպանական մասում հանրության առաջարկությունների ներառման և Օրհուս կենտրոնի համակարգողի կողմից հանրության մասնակցության խթանման այլ գործողությունների մասին

01-12-2016

Փորձագիտական կարծիք Եղվարդի ոռոգման համակարգի բարելավման ծրագրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ

14-11-2016

Սպառողական ճնշումից դեպի բնական հավասարակշռություն

09-11-2016

Փորձագիտական զեկույց Ալավերդու օդի աղտոտվածության խնդիրների և համայնքի 2017թ. տարեկան բյուջեի նախագծային աշխատանքների ընթացքի վերաբերյալ

07-11-2016

Նախագծերի հնարավոր ազդեցության գնահատում և Էկոլոգիական անվտանգության ապահովում

01-11-2016

Իրավական կարծիք /համեմատական վերլուծություն/ Ամուլսարի ոսկեբեր քվարցների հանքավայրի շահագործման վերաբերյալ

01-11-2016

Փորձագիտական զեկույց Կապան համայնքի շրջակա միջավայրի պահպանության և
բնապահպանական խնդիրների վերաբերյալ

31-10-2016

Փորձագիտական զեկույց Ալավերդի համայնքի շրջակա միջավայրի պահպանության և
բնապահպանական խնդիրների վերաբերյալ

31-10-2016

Փորձագիտական զեկույց Եղվարդ համայնքի շրջակա միջավայրի պահպանության և
բնապահպանական խնդիրների վերաբերյալ

24-10-2016

Իրավական կարծիք Քաջարանի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի պաշարների արդյունահանման նախագծի փոփոխման վերաբերյալ

21-10-2016

Իրավական վերլուծություն «Ձորագետ-4» ՓՀԷԿ-ի ՇՄԱԳ-ի վերաբերյալ

18-10-2016

Հակիրճ վերլուծություն ՀՀ –ում վաճառվող էմալային ներկերի վերաբերյալ

18-10-2016

Հրազդան քաղաքի շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկագիր

11-04-2016

Բնակլիմայական պայմանների ազդեցությունը մարդու առողջության վրա

04-03-2016

Սոցիալ-էկոլոգիական ասոցիացիան հայտարարում է փորձագետների ընտրության մրցույթ

22-01-2016

Հանքարդյունաբերության դերը ՀՀ տնտեսության մեջ /Վերլուծություն/

27-10-2015

Ի՞նչ գործողություններ են իրականացվել 2003թ. «Աղտոտիչների արտանետման և տեղափոխման ռեգիստրի մասին» արձանագրությունը վավերացնելու ուղղությամբ, ի՞նչն է խոչընդոտում արձանագրության վավերացմանը

04-11-2015 Պատասխան

02-10-2015

Էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնի առաջարկությունները ՀՀ Սահմանադրության նախագծի վերաբերյալ

08-09-2015

Շրջակա միջավայրին հասցված վնասի խնդիրները. ԵԱՀԿ-ն աջակցում է Հայաստանում օրենսդրության կատարելագործմանը

11-08-2015

Մասնագիտական կարծիք «Ախթալայի լեռնահարստացման կոմբինատ» ՓԲԸ-ի կողմից Շամլուղի պղինձ-կոլչեդանային հանքավայրի օգտագործման վերաբերյալ

10-08-2015

Շամլուղի հանքավայրի շահագործման և հանքավայրի հարստացման պոչերի պոչամբարների շահագործման պայմանների առաջնահերթ խնդիրներ

06-08-2015

Շնող գետի ջրերի որակի դինամիկան 2009-2015թթ. ընթացքում

05-08-2015

«Ախթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատ» ՓԲԸ-ի «Նահատակ» պոչամբարի ազդեցությունը Մեծ Այրում և Ճոճկան համայնքների այգիներում աճող դեղձի քիմիական բաղադրության վրա

03-08-2015

ԵԱՀԿ-ն աջակցում է քաղաքացիական հասարակությանը կառավարության հետ համատեղ մշակել բնապահպանական ռազմավարություն

27-07-2015

ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ ԹՈւՅՆ Է

19-07-2015

ԲՆ-ն համաձայն չէ փորձագետների այն պնդման հետ, թե Ամուլսարի հանքարդյունահանման համալիրի աշխատանքային նախագծի ու ՇՄԱԳ հաշվետվության փորձաքննության ընթացքում «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ի կողմից թույլ են տրվել խախտումներ

17-07-2015

Ամուլսարի հանքարդյունահանման համալիրի աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ի 17.10.2014թ. դրական փորձագիտական եզրակացությունը վերանայելու և կրկնակի փորձաքննություն կատարելու անհրաժեշտության մասին մասնագետների նամակը բնապահպանության նախարարին

09-07-2015

Անկախ փորձագիտական կարծիք Արմանիսի, Արջուտի ու Ֆիալետովոյի հանքերի ՇՄԱԳ-ի ամբողջական փաթեթների վերաբերյալ

09-07-2015

Մասնագիտական կարծիք «Ախթալայի լեռնահարստացման կոմբինատ» ՓԲԸ-ի կողմից Շամլուղի պղինձ-կոլչեդանային հանքավայրի օգտագործման վերաբերյալ

15-05-2015

Փորձագիտական եզրակացություն «Առողջ Հրազդան» քաղաքացիկան նախաձեռնության՝ Հրազդանի երկաթի հանքավայրի առնչությամբ իրավասու մարմիններին հետ փոխհարաբերության փաստաթղթային հիմքերի վերաբերյալ

08-05-2015

Հայկական ատոմակայան. 25 տարի առաջ

20-04-2015

Հակահրդեհային տագնապ

08-04-2015

Ամուլսարի ոսկեբեր քվարցիտների շահագործման վերաբերյալ իրավական կարծիք

07-04-2015

ԱՆՎՏԱՆԳՈւԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿ

01-04-2015

«Պատասխանատու հանքարդյունաբերությու՞ն», թե՞ սովորական կոռուպցիա. ՄԱՍ ԵՐՐՈՐԴ

30-03-2015

Դյուցազուն լեռների լանջերին

25-03-2015

Եզրակացություններ և առաջարկություններ ՀՀ Ամուլսարի ոսկեբեր քվարցիտների հանքավայրի արդյունահանման նախագծային փաստաթղթերի ու ՇՄԱԳ-ի մասին

23-03-2015

Սևանա լճի հարակից տարածքները հանդիսանում են Ամուլսարի հանքավայրի շահագործման «ազդակիր համայնքներ»

20-03-2015

Ամուլսարի հանքարդյունաբերական նախագծի երկրաբանական թերությունները և դրանց համատեղելիությունը «պատասխանատու հանքարդյունաբերության» մոդելին

16-03-2015

Ամուլսարի հանքավայրի շահագործումն անօրինական է և անթույլատրելի. ՄԱՍ ԱՌԱՋԻՆ

16-03-2015

Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հակակոռուպցիոն կոալիցիան հանդես է եկել հայտարարությամբ, առ այն, որ ՀՀ Կառավարության կողմից նորաստեղծ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդը չի համապատասխանում «Կոռուպցիայի դեմ» ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի պահանջներին

12-03-2015

ՀԻՎԱՆԴՈւԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈւԹՅՈւՆ

15-02-2015

Պատասխանատվության շրջանակներ

27-01-2014

Հարմարավետ չքավորություն

29-12-2014

Երկրաշեն արժեքներ

15-12-2014

Հանրության մասնակցության «էկոլոգիան» Հայաստանում

24-11-2014

«Տնտեսաիրավական վերլուծությունների կենտրոն» ՀԿ-ում «Ուժեղացնել քաղաքացիական ՀԿ-ների կաարողությունները կարողությունները` ուղղված Օրհուսի կոնվենցիայի մարտահրավրների իրականացմանը» ծրագրի մասնակիցների վերապատրաստման նիստի մասին Արձանագրություն N3

20-11-2014

«Տնտեսաիրավական վերլուծությունների կենտրոն» ՀԿ-ում «Ուժեղացնել քաղաքացիական ՀԿ-ների կաարողությունները կարողությունները` ուղղված Օրհուսի կոնվենցիայի մարտահրավրների իրականացմանը» ծրագրի մասնակիցների վերապատրաստման նիստի մասին Արձանագրություն N2

14-11-2014

Անթույլատրելի է հանքավայրերի շահագործումը բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում

10-11-2014

«Տնտեսաիրավական վերլուծությունների կենտրոն» ՀԿ-ում «Ուժեղացնել քաղաքացիական ՀԿ-ների կաարողությունները կարողությունները` ուղղված Օրհուսի կոնվենցիայի մարտահրավրների իրականացմանը» ծրագրի մասնակիցների վերապատրաստման նիստի մասին Արձանագրություն N1

25-10-2014

Գայլի վարքը, մարդու բա՞րքը

14-10-2014

Կապարի ազդեցությունը մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա,
կապարի արտանետումների կրճատման առաջարկություններ

09-10-2014

Արագածոտնի մարզի Թուխմանուկի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրը շահագործողի կողմից ինչո՞ւ է պարզապես անվանվում Թուխմանուկի ոսկու հանքավայր

07-10-2014

Ժամկետանց թունաքիմիկատների հնարավոր վտանգների նվազեցում

01-10-2014

Էկոլոգիական հասարակական դաշինքի անդամներն ապօրինի բացհանքով ընդերքօրտագործման իրավունքի ձևավորման գործընթացի մասին իրենց անհանգստությունն են հայտնել ՀՀ Էներգետիկայի և Բնական պաշարների նախարարին

29-09-2014

Մարջանի հանքավայրի շահագործումը կխաթարի սահմանամերձ Արևիս գյուղի անդորրը:
«Էկոլոգիական իրավունք» ՀԿ հարցումը ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարին

19-09-2014

Ռյա-Թազա և Միրաք համայնքներին հանքաարդյունաբերության հետևանքով սպառնացող վտանգի մասին Եզդիների անհանգստությունն՝ ուղղված ԵԱՀԿ դեսպանին

19-09-2014

Մելիքգյուղի ոդիսականը և փառապանձ հաղթանակը

08-09-2014

Բաց նամակ ՀՀ վարչապետին՝ «Մեգո Գոլդ» ՍՊԸ կողմից ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն ներկայացված նոր բաց հանքավայրի նախագիծը շրջանառությունից հանելու ՀՀ Բնապահպանության նախարարի կողմից Թուխմանուկի նոր պոչամբարի նախագծին տրված դրական եզրակացությունը չեղյալ համարելու պահանջով

02-09-2014

«Էկոլոգիական իրավունք» ՀԿ-ն Արամայիս Գրիգորյանից պահանջում է անվավեր ճանաչել Թուխմանուկի նոր պոչամբարի իր հաստատած դրական եզրակացությունը

29-08-2014

Թուխմանուկի 3-րդ պոչամբարի բացասական եզրակացության մասին, որը դարձավ դրական` բնապահպանության նախարարության ջանքերով

28-08-2014

Ո՞վ և ի՞նչ խնդիր է լուծում Սևանի ջուրը գողանալով

26-08-2014

Թուխմանուկի հարստացուցիչ ֆաբրիկայի նոր պոչամբարի լրամշակված բնապահպանական մասի վերաբերյալ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական եզրակացություն

16-08-2014

Գողանում են Սևանից

15-08-2014

Ահազանգ Տավուշի մարզերի ՓՀԷԿ-երի վերաբերյալ

20-07-2014

Հաշվետվություն 2
Տուրիզմը` որպես Գորիսի տարածաշրջանի զարգացման նախընտրելի ուղղություն
Գորիսի տարածաշրջանում Տուրիզմի զարգացման նախադրյալների բացահայտման ուղղությամբ հունիս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքները

18-07-2014

Օրհուսի կոնվենցիայի Ազգային համակարգողի և Ֆոկալ փոյնթի տարբերությունները

18-07-2014

ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ ՀՀ էկո-իրավունքի «բարեփոխման» վերաբերյալ

17-07-2014

Սևանի ափամերձ տարածքների մաքրման աշխատանքների արդյունավետության ու ծախսված գումարների մասին

17-07-2014

Պետական իշխանության մարմիններն ըստ Օրհուսի կոնվենցիայի

17-07-2014

«Շահագրգիռ հանրության» իրավական բովանդակությունը

09-07-2014

ՀՀ էկո-իրավունքի «բարեփոխման» քայլեր

07-07-2014

Վերլուծություն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին» ՀՀ Օրենքում և «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության և փորձաքննության մասին» օրենքի նախագծում ՇՄԱԳ գործընթացին հասարակական մասնակցության վերաբերյալ դրույթների

07-07-2014

«Կանաչ» էներգետիկայի համակարգերը որպես ջերմոցի ջեռուցման նախընտրելի միջոց

24-06-2014

Նախապատվությունը տանք սնդիկ չպարունակող սարքերին. կոչ է անում «Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի» ՀԿ-ն

21-06-2014

Օրհուսի Կոնվենցիայի Համապատասխանության Կոմիտեի Հայաստանի վերաբերյալ III/6b որոշման նախագծի շուրջ հայաստանյան ՀԿ-ների առարկություններն ու դիտողությունները Կոնվենցիայի ազգային համակարգողն ու ֆոկալ փոյնթը միանգամայն տարբեր բաներ են

19-06-2014

Հրազդանի հանրության անհանգստությունը՝ կապված քաղաքի տարածքում գտնվող երկաթահանքի շահագործման գործընթացի հետ, չի մարել

18-06-2014

Ցանկանում ենք նախարարության հետ աշխատել որպես գործընկերներ:
Թուխմանուկի հանքավայրի նոր պոչամբարի նախագծի փորձաքննության գործընթացի վերաբերյալ խնդրում ենք տեղեկատվություն տրամադրել

12-06-2014

Հաշվետվություն 1
Տուրիզմը` որպես Գորիսի տարածաշրջանի զարգացման նախընտրելի ուղղություն
Տուրիզմի զարգացման նախադրյալների բացահայտման ուղղությամբ ապրիլ-մայիս ամիսների ընթացքում կատարված աշխատանքները

09-06-2014

Ստացվում է, որ Օրհուսի կոնվենցիայի Ֆոկալ փոյնթը ՀՀ կառավարության հավատարմագիր չի՞ ունեցել

05-06-2014

Սոցիալ-էկոլոգիական ասոցիացիայի առաջարկները ՇՄԱԳՓ օրենքի նախագծի վերաբերյալ

29-05-2014

Կոնվենցիայի ազգային համակարգողն ու ֆոկալ փոյնթը միանգամայն տարբեր բաներ են

26-05-2014

«Օրենքի միտումնավոր խախտում, թե՞՝ չիմացություն»: Նորից հարցում Թուխմանուկի երրորդ պոչամբարի մասնագիտական եզրակացության հարցով
Էկոդաշինքի արձագանքը «Էկոլոգիական իրավունք» բնապահպանական ՀԿ Բնապահպանության նախարարին նախկինում կատարած համապատասխան հարցմանն ի պատասխան (Հարցում)(Պատասխան)

26-05-2014

Ինչո՞ւ են փոքրացվել Հանքավան և Ջերմուկի ջրաբանական արգելավայրերի զբաղեցրած տարածքների մակերեսները

22-05-2014

Արդյո՞ք Հայաստանն ունի Օրհուսի կոնվենցիայի Ազգային համակարգող

13-05-2014

Անկախ Հայաստանի նախարարությունները բացարձակապես տեղյակ չեն «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ Օրենքի 15-րդ հոդվածի մասին

13-05-2014

Փոքր ՀԷԿ-երն ընդդեմ Գեղարոտ գետի

02-05-2014

Հանցագործ մտահղացում, որի գինը Սևանն է
«Ասիական զարգացման բանկի» ու «Վերակառուցման ու զարգացման եվրոպական բանկի» տասնյակ միլիոների վարկային դոլլարները Սևանով չեն փակվելու

28-04-2014

Երրորդ պոչամբարի վերաբերյալ փորձաքննարական եզրակացությունը հանրությանը տրամադրելու խնդրանք

15-05-2014 Պատասխան

28-04-2014

Հարկատուների գումարներով աշխատող կառույցները ինչպես են կատարում իրենց պարտավորությունները Սևանի խնդրի վերաբերյալ

27-04-2014

Հարցում, որի պատասխանը կտա պետական լիազոր մարմինների աշխատունակության գնահատականը

27-04-2014

Ինչո՞ւ է Սևանի խնդրի միջազգայնացման գործընթացը գաղտնի պահվել

23-04-2014

Տաթևի վանքին հարակից տարածքում անտա՞ռ է տնկվել, թե՞ փուշ ու տատասկ

17-04-2014

Բնապահպանության նախարարի պաշտոնակատար Արամ Հարությունյանն է, արդյո՞ք, ստեղծել Ջերմուկի ջրաբանական արգելավայրը կամ ինչ՞ էր թաքցնում նախկին նախարարը

11-04-2014

«Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ն թաքցնում է տեղեկատվությունը

27-03-2014

Քանի դեռ Հայաստանը չի կատարել 14 տարի առաջ Օրհուսի Կոնվենցիայով ստանձնած իր պարտավորություններից ամենակարևորներից մեկը. – Ստեղծել վեճեր լուծող անկախ, անաչառ, ոչ-պետական Համակարգ – Օրհուսի Կոնվենցիան Հայաստանում կունենա ՄԱԿ-ի նստավայրի դիմաց տեղադրված <<ԿՈՏՐԱԾ ԱԹՈՌ>>-ի արժեքը

Ցավոք Հայաստանում ՈՉ-ՈՔ, ոչ մի պետական մարմին և ոչ մի պաշտոնատար անձ ՏԵՂՅԱԿ չէ, թե ո՞վ պետք է կատարի Հայաստանի ստանձնած այդ Պարտավորությունը….

24-03-2014

Օրհուսի կոնվենցիայով ՀՀ-ի պարտավորությունների կատարման մասին այս տարվա որոշման նախագծի վերաբերյալ

20-03-2014

Որքա՞ն գումար է հատկացվել «ՀՀ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների զարգացման ռազմավարություն և գործողությունների ազգային ծրագիր» նախագծի շրջանակներում. հարցում ՀՀ բնապահպանության նախարարությանը

28-03-2014/Պատասխան

18-03-2014

Թուխմանուկի պոչամբարներից ոչ մեկը չունի տեխնիկական անվտանգության վկայագիր

27-03-2014/Պատասխան

18-03-2014

Թուխմանուկի հանքավայրի նախատեսվող երրորդ պոչամբարի տարածքում սողանքների առկայության մասին

10-03-2014

Օրհուսի համապատասխանության կոմիտեն սպասում է Հայաստանի առաջարկություններին` Շրջակա միջավայրի հարցերով որոշումների կայացման գործընթացին հասարակայնության մասնակցության ապահովման նպատակով

17-02-2014

Որտե՞ղ է ծախսվել Մելիքգյուղի բյուջե վճարված 45 միլիոն 600 հազար դրամ գումարը

10-02-2014

«Մեգո-Գոլդ»-ը խոչընդոտում է Թուխմանուկում ստուգումներ անցկացնել. ընդերքի պետական տեսչությունն այս առթիվ դիմել է գլխավոր դատախազություն

10-02-2014

Էկոլոգիական հասարակական դաշինքի կարծիքը Թուխմանուկի ոսկու հանքավայրի նոր պոչամբարի հասարակական լսումների մասին

10-02-2014

Թուխմանուկի ոսկու հանքավայրի կառուցվելիք նոր պոչամբարի 2014թ փետրվարի հասարակական լսումների մասին փորձագետի կարծիքը

06-02-2014

Էկոլոգիական հասարակական դաշինքի առաջարկները Կլիմայի փոփոխության հայկական հարթակին

05-02-2014

Էկոլոգիական հասարակական դաշինքը պահանջում է ՀՀ-ում առկա պոչամբարների վերաբերյալ տեղեկատվություն

05-02-2014

Էկոլոգիական հասարակական դաշինքը պահանջում է Թուխմանուկի ոսկու հանքավայրի հետ կապված բոլոր նախագծերը

04-02-2014

Էկոնոմիկայի նախարարության պատասխանը Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ

03-02-2014

Ի՞նչ իրավական կարգավիճակում են այժմ գտնվում Մելիքգյուղ համայնքի և Մեգո Գոլդ ընկերության հարաբերությունները

03-02-2014

Արդյո՞ք ընդերքի պետական տեսչությունը ստուգել է Թուխմանուկում առկա խախտումները

10-02-2014 Պատասխան