Կենտրոնի գործունեությունը

2,998 view
  • Հրազդանի Օրհուս կենտրոնի 2016թ. սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսների գործունեության ամփոփ բնութագիր
  • Հրազդանի Օրհուս կենտրոնի առաջարկները քաղաքապետարանին
  • Հրազդանի Օրհուս կենտրոնի գործունեության 2016թ. սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամփոփ հաշվետվություն
  • Հրազդանի Օրհուս կենտրոնի 2015թ. գործունեության տարեկան հաշվետվություն
  • Հրազդանի Օրհուս կենտրոնի 2015թ. գործունեության տարեկան վիճակագրական հաշվետվություն
  • Հրազդանի Օրհուս կենտրոնի 2015թ. գործունեության կիսամյակային վիճակագրական հաշվետվություն
  • Հրազդանի Օրհուս կենտրոնի 2014թ. գործունեության տարեկան բովանդակային հաշվետվություն
  • Հրազդանի Օրհուս կենտրոնի 2014թ. գործունեության տարեկան ամփոփ հաշվետվություն/շնորհանդես/
  • Հրազդանի Օրհուս կենտրոնի 2013թ. գործունեության տարեկան ամփոփ հաշվետվություն/շնորհանդես/
  • Հրազդանի Օրհուս կենտրոնի 2013թ. գործունեության տարեկան բովանդակային հաշվետվություն