Կենտրոնի գործունեությունը

2,996 view
  • Կապանի Օրհուս կենտրոնի 2016թ. գործունեության դեկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն
  • Կապանի Օրհուս կենտրոնի 2016թ. գործունեության նոյեմբեր ամսվա հաշվետվություն
  • Փորձագիտական զեկույց Կապան համայնքի շրջակա միջավայրի պահպանության և բնապահպանական խնդիրների վերաբերյալ
  • Կապանի Օրհուս կենտրոնի 2015թ. գործունեության տարեկան հաշվետվություն
  • Կապանի Օրհուս կենտրոնի 2015թ. գործունեության տարեկան վիճակագրական հաշվետվություն
  • Կապանի Օրհուս կենտրոնի 2015թ. գործունեության կիսամյակային վիճակագրական հաշվետվություն
  • Կապանի Օրհուս կենտրոնի 2014թ. գործունեության տարեկան բովանդակային հաշվետվություն
  • Կապանի Օրհուս կենտրոնի 2014թ. գործունեության տարեկան ամփոփ հաշվետվություն/Շնորհանդես
  • Կապանի Օրհուս կենտրոնի 2013թ. գործունեության տարեկան հաշվետվություն