Հայտարարություններ

3,110 view

16-07-2015

Հուլիսի 29-ին ժամը 16.00-ին տեղի կունենան Այրում քաղաքի նախկին պահածոների գործարանի հարևանությամբ բնական ցեոլիտից մանրացված արտադրատեսակների արտադրության հայտի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հանրային քննարկումներ

09-07-2015

Հուլիսի 13-ին, ժամը 14.00-ին տեղի կունենան Այգեձորի պղնձի-պորֆիրային երևակումում օգտակար հանածոների երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

17-05-2014

«Գեոինֆո» գիտա-կիրառական կենտրոնի կողմից սկսած 2014թ. ապրիլից մինչև 2015թ. փետրվար իրականացվելու է «Հայաստանի անտառների հասարակական մոնիտորինգ» ծրագիրը, մանրամասն…