Կենտրոնի գործունեությունը

2,940 view
  • Իջևանի Օրհուս կենտրոնի 2015թ. գործունեության տարեկան վիճակագրական հաշվետվություն
  • Իջևանի Օրհուս կենտրոնի 2015թ. գործունեության կիսամյակային վիճակագրական հաշվետվություն
  • Իջևանի Օրհուս կենտրոնի 2014թ. գործունեության տարեկան բովանդակային հաշվետվություն
  • Իջևանի Օրհուս կենտրոնի 2014թ. գործունեության տարեկան ամփոփ հաշվետվություն/Շնորհանդես
  • Իջևանի Օրհուս կենտրոնի 2013թ. գործունեության տարեկան հաշվետվություն
  • Իջևանի Օրհուս կենտրոնի գործունեության 2013 թվականի վիճակագրական հաշվետվություն