Կենտրոնի գործունեությունը

3,075 view
  • Երկկողմ հաղորդակցությունը ՏԻՄ-հասարակություն կապի արդյունավետ մոդել/2016թ. նոյեմբեր
  • Փորձագիտական կարծիք Եղվարդի ոռոգման համակարգի բարելավման ծրագրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ/2016թ. հոկտեմբեր
  • Եղվարդի Օրհուս կենտրոնի 2015թ. գործունեության տարեկան հաշվետվություն
  • Եղվարդի Օրհուս կենտրոնի 2015թ. գործունեության տարեկան վիճակագրական հաշվետվություն
  • Եղվարդի Օրհուս կենտրոնի 2015թ. գործունեության կիսամյակային վիճակագրական հաշվետվություն
  • Եղվարդի Օրհուս կենտրոնի 2014թ. գործունեության տարեկան բովանդակային հաշվետվություն
  • Եղվարդի Օրհուս կենտրոնի 2014թ. գործունեության տարեկան ամփոփ հաշվետվություն/շնորհանդես/

  • Եղվարդի Օրհուս կենտրոնի 2013թ. գործունեության տարեկան ամփոփ հաշվետվություն/շնորհանդես/

  • Եղվարդի Օրհուս կենտրոնի 2013թ. գործունեության տարեկան բովանդակային հաշվետվություն