Կենտրոնի գործունեությունը

2,959 view
  • Եղեգնաձորի Օրհուս կենտրոնի 2015թ. գործունեության տարեկան հաշվետվություն
  • Եղեգնաձորի Օրհուս կենտրոնի 2015թ. գործունեության տարեկան վիճակագրական հաշվետվություն
  • Եղեգնաձորի Օրհուս կենտրոնի 2015թ. գործունեության կիսամյակային վիճակագրական հաշվետվություն
  • Եղեգնաձորի Օրհուս կենտրոնի 2014թ. գործունեության տարեկան բովանդակային հաշվետվություն
  • Եղեգնաձորի Օրհուս կենտրոնի 2013թ. գործունեության տարեկան հաշվետվություն