Կենտրոնի գործունեությունը

3,043 view
 • Օրհուսի կոնվենցիայի դրույթների կիրառումը տեղական մակարդակում, Դիլիջան համայնքի բնապահպանական հարցեր և դրանց լուծմանն ուղղված գործողությունների ներառումը Դիլիջան համայնքի զարգացման ծրագրում փորձագիտական աշխատանք (2016թ.)
 • Դիլիջանի Օրհուս կենտրոնի 2015թ. գործունեության տարեկան հաշվետվություն
 • Դիլիջանի Օրհուս կենտրոնի 2015թ. գործունեության տարեկան վիճակագրական հաշվետվություն
 • Դիլիջանի Օրհուս կենտրոնի 2015թ. գործունեության կիսամյակային վիճակագրական հաշվետվություն
 • Դիլիջանի Օրհուս կենտրոնի 2015թ. տարեկան աշխատանքային ծրագիր
 • Դիլիջանի Օրհուս կենտրոնի 2014թ. գործունեության տարեկան բովանդակային հաշվետվություն
 • Դիլիջանի Օրհուս կենտրոնի 2014թ. գործունեության տարեկան ամփոփ հաշվետվություն/շնորհանդես/
 • Դիլիջանի Օրհուս կենտրոնի 2013թ. գործունեության տարեկան ամփոփ հաշվետվություն/շնորհանդես/
 • Դիլիջանի Օրհուս կենտրոնի 2013թ. գործունեության տարեկան բովանդակային հաշվետվություն
 • ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՕՐՀՈՒՍ ԿԵՆՏՐՈՆԻ 2013 թ. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 • ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՕՐՀՈՒՍ ԿԵՆՏՐՈՆԻ 2012 թ. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 • ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՕՐՀՈՒՍ ԿԵՆՏՐՈՆԻ 2012 թ. ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 • ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՕՐՀՈՒՍ ԿԵՆՏՐՈՆԻ 2011 թ. ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 • ԴԻԼԻՋԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ 2011 թ. ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ / ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍ
 • ԴԻԼԻՋԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ 2010 թ. Հունվար-Հունիս ամիսների ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 • ԴԻԼԻՋԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ 2009 թ.ԱՊՐԻԼ_ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄԻՍՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ