Կենտրոնի գործունեությունը

3,201 view
  • Գորիսի Օրհուս կենտրոնի 2014թ. գործունեության տարեկան բովանդակային հաշվետվություն
  • Գորիսի Օրհուս կենտրոնի 2014թ. գործունեության տարեկան ամփոփ հաշվետվություն/շնորհանդես/
  • Գորիսի Օրհուս կենտրոնի 2013թ. գործունեության տարեկան ամփոփ հաշվետվություն/շնորհանդես/
  • Գորիսի Օրհուս կենտրոնի 2013թ. գործունեության տարեկան բովանդակային հաշվետվություն