22,552 view
Օրհուսի համապատասխանության կոմիտեն սպասում է Հայաստանի առաջարկություններին` Շրջակա միջավայրի հարցերով որոշումների կայացման գործընթացին հասարակայնության մասնակցության ապահովման նպատակով