Կենտրոնի գործունեությունը

2,133 view
  • Գյումրու Օրհուս կենտրոնի 2015թ. գործունեության տարեկան վիճակագրական հաշվետվություն
  • Գյումրու Օրհուս կենտրոնի 2015թ. գործունեության կիսամյակային վիճակագրական հաշվետվություն
  • Գյումրու Օրհուս կենտրոնի 2014թ. գործունեության տարեկան ամփոփ հաշվետվություն/շնորհանդես/