Հայտարարություններ

3,249 view

15-02-2016

2016թ փետրվարի 29-ինժամը 13.00-ին տեղի կունենան Սոթք գետի ավազանի միջին հոսանքի ոսկեբեր ցրոնների հանքերևակման տարածքում 2016-2018թթ. ընթացքում կատարվելիք երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ընդերքօգտագործման իրավունքով տրամադրված տեղամասի ընդլայնման նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ վերաբերյալ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հանրային քննարկումներ

09-09-2015

Սեպտեմբերի 23-ին ժամը 11.30-ին տեղի կունենան Մարտունի քաղաքային համայնքի գլխավոր հատակագծում փոփոխություններ և մի քանի հատվածների գոտիավորման նախագծային աշխատանքների նախնական գնահատման հայտի շրջակա միջավայրի վրա ազդդեցության վերաբերյալ հանրային քննարկում

22-07-2015

Օգոստոսի 4-ին ժամը 12.03-ին տեղի կունենան Բորբորթի դիաբազային պորֆիրիտների հանքերևակման հարավ-արևելյան տեղամասում օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության հայտի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հանրային քննարկումներ

21-07-2015

Հուլիսի 30-ին ժամը 12.00-ին և նույն օրը ժամը 13.00-ին տեղի կունենան ձկան վերամշակման գործարանի և Սևանի իշխանի աճեցման մոդելային ցանցավանդակային տնտեսության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտերի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

12-06-2015

Հունիսի 25-ին, ժամը 14.30-ին տեղի կունենան Կութի ոսկեբեր տեղամասի 2015-2018թթ ընթացքում կատարվելիք երկրաբանահետախուզական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

11-06-2015

Հունիսի 25-ին, ժամը 12.30-ին տեղի կունենան Սոթք գետի ավազանի Տիգրանագետ վտակի վերին հոսանքի ոսկեբեր ցրոնների հանքերևակումում ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

01-06-2015

Հունիսի 12-ին, ժամը 12.00-ին տեղի կունենան Ծովակ համայնքի վարչական տարածքում համայնքային կառավարման 18.2 հա և <<Սևան>> Ազգային պարկի կառավարման 15հա տարածքներում անտառտնկման տեխնիկական նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ