Կենտրոնի գործունեությունը

3,258 view
 • Արարատի Օրհուս կենտրոնի գործունեության 2016թ. նոյեմբեր ամսվա հաշվետվություն
 • Արարատի Օրհուս կենտրոնի 2015թ. գործունեության տարեկան հաշվետվություն
 • Արարատի Օրհուս կենտրոնի 2015թ. գործունեության տարեկան վիճակագրական հաշվետվություն
 • Արարատի Օրհուս կենտրոնի 2015թ. գործունեության կիսամյակային վիճակագրական հաշվետվություն
 • Արարատի Օրհուս կենտրոնի 2013թ. գործունեության տարեկան հաշվետվություն
 • ԱՐԱՐԱՏԻ ՕՐՀՈՒՍ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ /2013
 • ԱՐԱՐԱՏԻ ՕՐՀՈՒՍ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ /2012
 • ԱՐԱՐԱՏԻ ՕՐՀՈՒՍ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ /2012
 • ԱՐԱՐԱՏԻ ՕՐՀՈՒՍ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ (հուլիս-դեկտեմբեր) ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ / 2011
 • ԱՐԱՐԱՏԻ ՕՐՀՈՒՍ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ (հուլիս-դեկտեմբեր) ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ / ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍ 2011
 • ԱՐԱՐԱՏԻ ՕՐՀՈՒՍ ԿԵՆՏՐՈՆԻ 2011թ.-ի ՀՈՒՎԱՐ – ՀՈՒՆԻՍ ԱՄԻՍՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ