Փորձագետների խորհուրդ

3,176 view
  • Արարատի բնապահպանական տեղեկատվության հասարակական Օրհուս կենտրոնի փորձագետների խորհրդի կազմը
  • Ararat_21_04.2

    21-04-2015

    Արարատի փորձագետների խորհուրդը հրատապ է համարում տարածաշրջանի ոռոգման ջրի խնդիրը

    Ապրիլի 16-ին Արարատի Օրհուս կենտրոնում կայացավ կենտրոնի փորձագետների խորհրդի տարվա առաջին նիստը: Հաստատվեց Օրհուս կենտրոնի…