Կենտրոնի գործունեությունը

3,843 view
 • Ապարանի Օրհուս կենտրոնի 2016թ. սեպտեմբեր-դեկտեմբեր գործունեության հաշվետվություն /Շնորհանդես/
 • Փորձագիտական զեկույց Ապարան համայնքի բնապահպանական խնդիրների և շրջակա միջավայրի պահպանության վերաբերյալ
 • Ապարանի Օրհուս կենտրոնի գործունեության 2016թ. դեկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն
 • Ապարանի Օրհուս կենտրոնի գործունեության 2016թ. նոյեմբեր ամսվա հաշվետվություն
 • Ապարանի Օրհուս կենտրոնի 2015թ. գործունեության տարեկան հաշվետվություն
 • Ապարանի Օրհուս կենտրոնի 2015թ. գործունեության տարեկան վիճակագրական հաշվետվություն
 • Ապարանի Օրհուս կենտրոնի 2015թ. գործունեության կիսամյակային վիճակագրական հաշվետվություն
 • Ապարանի Օրհուս կենտրոնի 2014թ. գործունեության տարեկան բովանդակային հաշվետվություն
 • Ապարանի Օրհուս կենտրոնի 2014թ. գործունեության տարեկան ամփոփ հաշվետվություն/շնորհանդես/
 • Ապարանի Օրհուս կենտրոնի 2013թ. գործունեության վիճակագրական հաշվետվություն
 • Ապարանի Օրհուս կենտրոնի 2013թ. գործունեության տարեկան ամփոփ հաշվետվություն/շնորհանդես/
 • Ապարանի Օրհուս կենտրոնի 2013թ. գործունեության տարեկան բովանդակային հաշվետվություն
 • ԱՊԱՐԱՆԻ ՕՐՀՈՒՍ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ / 2012
 • ԱՊԱՐԱՆԻ ՕՐՀՈՒՍ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2012
 • ԱՊԱՐԱՆԻ ՕՐՀՈՒՍ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ / 2011
 • ԱՊԱՐԱՆԻ ՕՐՀՈՒՍ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ / ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍ 2011
 • ԱՊԱՐԱՆԻ ՕՐՀՈՒՍ ԿԵՆՏՐՈՆԻ 2011թ.-ի ՀՈՒՎԱՐ – ՀՈՒՆԻՍ ԱՄԻՍՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 • ԱՊԱՐԱՆԻ ՕՐՀՈՒՍ ԲՏՀԿ ԵՌԱՄՍՅԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՈՒՆՎԱՐ_ՄԱՅԻՍ 2010
 • ԱՊԱՐԱՆԻ ՕՐՀՈՒՍ ԲՏՀԿ ԵՌԱՄՍՅԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2009 թ , ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ, ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ , ՆՈՅԵՄԲԵՐ