Փորձագետների խորհուրդ

3,438 view
  • Ապարանի բնապահպանական տեղեկատվության հասարակական Օրհուս կենտրոնի փորձագետների խորհրդի կազմը
  • Aparan_08_07

    08-07-2015

    Փորձագետների խորհրդի նիստ Ապարանի Օրհուս կենտրոնում

    Հունիսի 25-ին Ապարանի Օրհուս կենտրոնում կայացավ կենտրոնի փորձագետների խորհրդի նիստ: Օրակարգի առաջին հարցը վերաբերում էր Օրհուս կենտրոնի փորձագետների …