Ջրօգտագործում

2,440 view
2013 թ հուլիսի 1-ի դրությամբ ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից Տավուշի մարզում տրված ՓՀԷԿ-երի լիցենզիաներ