Ջրօգտագործում

2,367 view
2013 թ հուլիսի 1-ի դրությամբ ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից Վայոց Ձորի մարզում տրված ՓՀԷԿ-երի լիցենզիաներ