Ջրօգտագործում

1,916 view
2013 թ հուլիսի 1-ի դրությամբ ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից Վայոց Ձորի մարզում տրված ՓՀԷԿ-երի լիցենզիաներ