Ջրօգտագործում

2,687 view
2013 թ հուլիսի 1-ի դրությամբ ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից Սյունիքի մարզում տրված ՓՀԷԿ-երի լիցենզիաներ