Ջրօգտագործում

2,536 view
2013 թ հուլիսի 1-ի դրությամբ ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից Շիրակի մարզում տրված ՓՀԷԿ-երի լիցենզիաներ