Ջրօգտագործում

2,538 view
2013 թ հուլիսի 1-ի դրությամբ ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից Կոտայքի մարզում տրված ՓՀԷԿ-երի լիցենզիաներ