Ջրօգտագործում

2,050 view
2013 թ հուլիսի 1-ի դրությամբ ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից Լոռու մարզում տրված ՓՀԷԿ-երի լիցենզիաներ