Ջրօգտագործում

1,963 view
2013 թ հուլիսի 1-ի դրությամբ ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից Գեղարքունիքի մարզում տրված ՓՀԷԿ-երի լիցենզիաներ