Ջրօգտագործում

2,439 view

2013 թ հուլիսի 1-ի դրությամբ ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից Արմավիրի մարզում տրված ՓՀԷԿ-երի լիցենզիաներ