4,085 view

04.12.2017

Ապարան խոշորացված համայնքի համացանցային պաշտոնական կայքում շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության առկայության ուսումնասիրության արդյունքներ