2,167 view

09.11.2017

Վերջին երկու տարվա ընթացքում ի՞նչ քայլեր են ձեռնարկվել և ի՞նչ քայլեր են նախատեսված ՀՀ կողմից Աղտոտիչների արտանետման և տեղափոխման ռեգիստրի մասին (ԱԱՏՌ) արձանագրության վավերացման ուղղությամբ

/ Պատասխան/20.11.2017